Rettningslinjer for personvern

Handlevogn

Din handlevogn er tom.

I henhold til lov om personvern http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2000-04-14-31 forplikter Parterapeutene AS å behandle personlige opplysninger med fortrolighet og ikke dele personlige opplysninger som fremgår av medlemmene, uten at det er gitt samtykke. Parterapeutene AS står for informasjon som legges ut og er ikke ansvarlig for informasjon som legges ut direkte fra medlemmene gjennom forumet, spørmål til Parterapeutene AS eller kommentarer fra medlemmene. Parterapeutene AS vil så lang mulig unngå å identifisere hvem som stilte spørsmålet, samtidig med at den som stiller spørsmål samtykker i at informasjonen kan deles med andre medlemmer.

Parterapeutene AS vil dele sin personlig og faglig ekspertise uten å gi konkrete råd om din situasjon. Trenger du medisinsk assistanse, må du kontakte din lege. Er du mentalt ute av balanse og trenger personlig oppfølging er det viktig at du rådfører deg med en personlig terapeut, psykolog, kontakte familievernkontoret, lege eller annen relevant offentlig innstans. Parterapeutene AS står ikke ansvarlig for dine beslutninger tatt i eget parforhold, og vil under ingen omstendigheter oppfordre til vold eller annen handling som oppleves som fysisk eller psykisk vold. I spørsmål om skilsmisse eller ikke vil Parterapeutene AS gi forslag til handlinger for bedret relasjon og ikke ta stilling til om du / dere skal skilles eller ikke. Parterapeutene AS skal ikke holdes ansvarlig for skade som skyldes tilgang til eller manglende tilgang til dette nettstedet.

Svar på spørsmål til Parterapeutene er ment som retningslinjer, ikke råd. Uttalelser gitt gjelder den saken Parterapeutene AS svarer på uten at det direkte kan overføres til andres saker. Hver sak er unik og vi kan ikke uttalelser vil være basert på de opplysninger vi sitter inne med. Parterapeutene AS er ikke forpliktet til å måtte verifisere opplysninger som fremkommer av medlemmer. Svar fra Parterapeutene AS blir basert på de opplysninger som fremkommer og er ikke ansvarlige for å skulle ha forstått at vedkommende var i en tilstand som krevde psykisk eller medisinsk behandling. Kontakt fagpersoner direkte om du trenger akutt hjelp for din situasjon.

Du kan laste ned opplysninger til privat bruk, og ikke til kommersielle formål. Innholdet skal for øvrig ikke kopieres eller brukes i andre sammenhenger uten en skriftelig samtykke fra Parterapeutene AS. Dette nettstedet kan omfatte linker eller bokreferanser som er publisert av andre selskaper, enkeltpersoner eller organisasjoner der Parterapeutene AS ikke er ansvarlig for innhold eller skade som følge av det innholdet som leveres av andre.

Parterapeutene AS står ikke ansvarlig for direkte eller sekundære skader av den terapeutiske praksis terapeuter vi har et samarbeid med. Alle terapeuter vil i sin direkte kontakt med klienter ha taushetsplikt og står selv ansvarlig for forsikring.

Kommunikasjon direkte med Parterapeutene AS, i form av elektronisk epost eller innsending av kontaktskjema behandles fortrolig og vil ikke legges ut offentlig uten samtykke fra den som tok kontakt.

Personopplysninger som navn, adresse, telefonnummer, epost adresse og medlemsnummer vil bli lagret for å kunne utstede faktura i henhold til lovpålagte regnskapdata.

For mer informasjon om personvern: http://www.datatilsynet.no/personvern/Hva-er-personvern/, eller les mer om personvern redegjordt fra regjeringen: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/dok/nouer/2009/nou-2009-1/5/2/3.html?id=542084

Go to top