Intensiv terapi

Parterapeutene tilbyr intensiv terapi over en kortere periode for de som bor langt unna eller eller trenger en kick start.  Når vi har møttes og opprettet kontakt er det mulig med Skype terapi.

Erfaringsmessig er behovene og mulighetene individuelle slik vi lager et skreddersydd opplegg. Ta kontakt via kontaktskjema for tilbud.

Eksempel 1:

Bruke deler av feien (5 dager) 1.5 timer x 2 (samme dag med lengre pause i mellom) samt 1.5 timer neste dag. De første 1,5 timene brukes til å få en grundigere analyse av problemene, de neste 1,5 timene brukes på en eller flere øvelser (basert på den informasjon som er kommet opp de første 90 minutt)  og til slutt samle trådene, repetere hva som er viktig og øvelser / lekser en kan ta med hjem. 

Eksempel 2

1.5 timer x 2 - dag 1 og 1,5 dag 2. Deretter Skype ved behov.

Eksempel 3

1,5 time x 2 første dag og 1.5 time neste dag. Og samme opplegg etter 6 eller 8 uker. Ovingsoppgave i mellomtiden. 

Go to top