Filosofisk bakgrunn

Handlevogn

Din handlevogn er tom.

Vi er parterapeuter studert under Creative Couple Work, en 2 årig parutdanning for terapeuter med Nick Duffel og Helena Løvendal Duffel.

Som parterapeuter er vårt fokus å møte parforhold i både dine og parforholdets behov. Denne dansen mellom meg og oss er et viktig fokus for oss. Vi er i en tid der begge ønsker lik verdi. Mange tror at de skal være like og lider unødvendig fordi en tror at en skal være like for å ha det bra. Lik verdi ja, men ikke like. Vår unikhet skal ha plass og de konflikter som oppstår fordi vi ønsker forskjellige ting er ment å møtes, ikke undertrykkes.  Det er ikke meningen at du skal oppgi viktige ting for degselv for å kunne bevare en såkalt fred. Da blir det ofte slik at en får sin vilje, mens den andre gir seg. Når en undertrykker mange følelser som sinne og frustrasjon over tid kommer det ofte til utrykk i konkrete ting som oppvasken. Å forstå mer av egne følelser kan gjøre det lettere å uttrykke egne behov uten å angripe den andre.

Vår utdannelsen er basert på de mest kjente teknikkene og forståelse innen parterapi samt endel områder som er unike. Noen viktige hovedområder for oss er:

  • meg kontra oss, individualitet mot symbiose (sammensmeltning)
  • følelser skal møtes, ikke undertrykkes
  • vi er begge lik av verdi uten å være like
  • kjønnsforskjeller påvirker oss

 

- problemer er byggestener for egen utvikling - altså bli mer den du egentlig er.

- konflikter er en naturlig del av å være to forskjellige mennesker og derfor er konfliktløsning viktigere enn å unngå dem

 

For å lese mer om utdannelsen vår gå inn på:    http://www.creativecouplework.com

Go to top