Samlivstemaer

Her har vi samlet alle emneknaggene vi har organisert alt innholdet på våre nettsider under. Dette har vi gjort for å gjøre dem mer tilgjengelig for deg slik at du kan fokusere mer direkte på det eller de temaene som interesserer akkurat deg.

Følelser

Følelser har et eget språk som gjerne kommer til utrykket parforhold. De fleste av oss har mange av de samme trekkene og noen er mer spesifikke for det feminine og noen mer for det maskuline.

Utroskap

Det er mange par som opplever utroskap og det er ofte en veldig smertefull prosess som rokker selve fundamentet for parforholdet.

Kommunikasjon

Mange par opplever at kommunikasjonen i parforhold er vanskelig. Ofte er det problemet parene kommer inn med til terapirommet.

Krangling

Noe som er universelt for alle par, er uenigheter. Disse uenighetene oppstår fordi vi er to forskjellige mennesker og så lenge det ikke er et statisk mønster der den ene bestemmer og den andre følger vil vi ha uenigheter.

Sex

Noe av det som er unikt i et parforhold versus et vennskap, er sex (selv om det eksperimenteres med forskjellige former i ulike aldre). Den fysiske, intime kontakten som fører til en opplevelse av samhørighet er det vi ønsker å se på her.

Stefamilie

Omtrent 50 % av alle parforhold med barn brytes opp. Så møter vi en ny - som gjerne også har barn. Dette fører til nye utfordringer, nye ting vi må tenke på og nye konstellasjoner å ta hensyn til.

Barn

Å få barn er ofte en naturlig prosess når en kommer til et vist punkt i parforholdet. Det mange ikke tenker på er at samtidig med at det kommer et barn til verden, fødes en mor og en far også.

Vitenskap

Mye av det vi formidler er basert på egne erfaringer og opplevelser som parterapeuter, men vår opplæring og utdanning er i stor grad også basert på forskning på mange forskjellige områder innenfor psykologien.

Handlevogn

Din handlevogn er tom.

Emner

Nedenfor finner du flere temaer vi kjenner igjen fra par som tar kontakt med oss. Vi har forsøkt å samle innholdet på disse sidene inn under disse emneknaggene slik at det kan være lettere for deg å finne fram i jungelen.

Go to top